Cheerleading tävlingar kopplade till kepsar fall

Cheerleading tävlingar kopplade till kepsar fall

Statliga hälsovårdsansvariga undersöker två utbrott av fårtappar, varav en är kopplad till en serie cheerleading-tävlingar i norra Texas.

Texas Department State Health Services samarbetar med evenemangsarrangörer för att meddela de som deltog i en av fyra cheerleading-tävlingar i november och december att de kan ha blivit utsatta för skräp. DSHS sa att det har identifierat 11 fall av skräp i samband med detta utbrott. Tävlingarna är:

Ett andra utbrott utreds i Johnson County, söder om Fort Worth. Hälsoansvariga har identifierat 72 fall i detta utbrott, däribland 71 Johnson County invånare och ett bosatt i Tarrant County. DSHS arbetar med skoldistrikt i området för att begränsa spridningen eftersom de flesta fallen är i studenter.

Höft sprids genom droppar av saliv eller slem från munnen, näsan eller halsen hos en smittad person, vanligtvis när den smittade personen hostar, nysar eller pratar. Viruset kan också spridas genom att dela koppar och redskap. Symtom innefattar svullna eller ömma spottkörtlar, låg feber, trötthet och muskelsmärta. Män kan också uppvisa svullna eller ömtåliga testiklar.

DSHS sade att människor som vaccineras kan också dra ihop viruset. Spridningen av kuddar kan förhindras eller begränsas genom att täcka hosta och nyser, tvätta händerna ofta med tvål och vatten och inte dela mat eller dryck.